Parkovanie v podzemnej garáži na dva roky zadarmo.
Pozrieť benefity

Štandard vyhotovenia

Konštrukčný systém stavby Objekt B, C a D: železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcim vertikálnym komunikačným jadrom a železobetónovou fasádou. Objekt B: sedem nadzemných podlaží a jedno ustupujúce podlažie (8.NP). Objekty C a D: sedem nadzemných podlaží. Suterény objektov: železobetónová stĺpová konštrukcia s monolitickými obvodovými stenami. Konštrukčná výška podzemných podlaží v mieste pod jednotlivými objektami je 3,38 m.
Vodorovné nosné konštrukcie: železobetónové bezprievlakové dosky z betónu.
Zvislé nosné konštrukcie: železobetónové steny hrúbky 200 mm z betónu.
Balkóny na typických podlažiach (1. – 5. NP): prefabrikáty s vloženými prerušovačmi tepelných mostov. Balkóny a terasy na vyšších podlažiach (6- - 8. NP): monolitické.
Deliace konštrukcie Deliace konštrukcie medzi jednotlivými bytmi železobetónové steny hrúbky 200 mm, tvoriace odizolovanie od bytov, schodísk a chodieb. Vnútrobytové priečky murované hrúbky 115 mm a 140 mm. Svetlá výška obytných miestností je 2600 mm.
Povrchová úprava stien a podláh Byty obvodové steny omietnuté sadrovou omietkou, biely náter.
Hygienické priestory: dlažba a keramický obklad až po strop, v prípade predstienok do výšky 1,2 m keramický obklad do výšky 1,2 m – podľa výberu klientskeho štandardu.
Obytné miestnosti: laminátová podlaha, soklové a prechodové lišty – podľa výberu klientskeho štandardu.
Balkóny: izolačný náter (izolačná fólia) s dreveným roštom. Terasy: gresová dlažba.
Zariaďovacie predmety zdravotechniky Závesné WC so sedadlom, keramické umývadlo so stojankovou batériou, akrylátová vaňa s nástennou zmiešavacou batériou a sprchovým setom, akrylátová sprchová vanička so sprchovým kútom, nástennou sprchovou batériou a sprchovým setom - podľa výberu klientskeho štandardu.
Okná a balkónové dvere Výplne okenných otvorov bytovej časti objektov sú plastové viackomorové profily, zasklené izolačným trojsklom čírym.
Súčasťou je aj exteriérový a interiérový parapet.
Dvere Vstupné dvere do bytov sú bezpečnostné s obložkovými zárubňami a hliníkovými prahmi k vstupným dverám.
Interiérové dvere v bytoch sú laminátové s obložkovými zárubňami.
Silnoprúdová inštalácia Obytná miestnosť, kuchyňa a kúpeľňa každého bytu má zásuvky 230 V a vypínače, vývody pre osvetlenie v každej miestnosti bytu. Elektromery umiestnené v spoločných priestoroch na každom podlaží.
Slaboprúdová inštalácia Obývačka bytu na typickom podlaží: TV a dátová zásuvka
Komunikácia medzi bytom a vstupnou bránou: domáci videovrátnik.
Vykurovanie Vykurovacie telesá pripevnené na stenu, resp. pod presklenými plochami do podlahy štandardnými závesmi dodávanými k vykurovacím telesám ako príslušenstvo:
• oceľové panelové vykurovacie telesá typ VK,
• oceľové panelové vykurovacie telesá typ K,
• rúrkové vykurovacie telesá so stredovým pripojením.
Chladenie V bytoch je realizovaná predpríprava na chladenie. Na typických podlažiach príprava na osadenie chladiacej jednotky v obývačke. Na najvyšších podlažiach príprava na osadenie chladiacej jednotky v každej obytnej miestnosti.
Tienenie V bytoch je realizovaná predpríprava na vonkajšie žalúzie osadené do kastlíka vo fasáde.
Pivničné kobky Pivnice sú murované, resp. vyhotovené zo systémových deliacich priečok. Podlaha hladený betón.
Parkovací systém Parkovanie je riešené v podzemnej garáži . Nášľapnú vrstvu tvorí strojne hladený povrch základovej železobetónovej dosky, epoxidový uzatvárací pojazdný náter.
Vzduchotechnika Odvetranie priestorov kúpeľní a WC je riešené formou stenových ventilátorov umiestnenými pod stropmi.
Odsávanie sponad sporákov v kuchyniach bytov je riešené prípravou na kuchynské cirkulačné odsávače.
Spoločné priestory Chodby, vstupná hala a podesty nášľapná vrstva gresová dlažba.
Schodiská sú riešené ako dvojramenné železobetonové prefabrikáty uložené na monolitických podestách, opatrené zábradlím, príp. madlom.
Výťahy Objekt B, C a D má osobný výťah s priechodnou kabínou s nosnosťou 800kg/10 osôb.
Tepelná technika Železobetónové obvodové konštrukcie z exteriérovej strany zateplené tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hr. 180 mm.
Zateplenie stropných konštrukcií nad nevykurovanými priestormi suterénov pomocou tepelnoizolačných dosiek s jednostrannou povrchovou úpravou silikátovým nástrekom.
Developer si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých položiek a ich náhradu položkami porovnateľnej kvality. Pri týchto zmenách budú dodržané všetky požiadavky na kvalitu a technické alebo technologické riešenia v súlade s príslušnými normami STN.